OK
×

Stichting Steunfonds Wayquis Peru

Stichting Steunfonds Wayquis Peru logo 1

In Peru wordt een gehandicapt persoon niet als volwaardig gezien. Discriminatie van gehandicapten komt helaas nog erg veel voor. Ouders van gehandicapten weten vaak ook niet hoe ze met hun kind om moeten gaan, en schamen zich hier vaak voor.

Hierdoor komt het regelmatig voor dat gehandicapten voor lange tijden het huis bijvoorbeeld niet uitgaan, of nooit naar school zijn geweest. Wij geven deze mensen de kans om een opleiding te volgen en zich zo te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we deze mensen een positiever perspectief te bieden voor de toekomst, zowel op sociaal-maatschappelijk vlak als op de arbeidsmarkt.

Dit doen wij door cursussen aan te bieden in de zuivelmakerij en de land -en tuinbouw. Wij beschikken over een groot stuk grond waarop de cursussen door, goedschoolde, lokale docenten gegeven worden. 

Het uiteindelijke doel is om deze mensen handvatten aan te kunnen reiken waarmee ze zelfstandig werk kunnen vinden en daarmee hun eigenwaarde vergroten. Ook zijn we druk bezig met het verkleinen van de kloof tussen de gehandicapten en de niet gehandicapten. Dit willen we doen door beide groepen te laten samenwerken waardoor er meer begrip komt voor elkaar, en de vooroordelen afnemen.

dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
2 donaties

Geregistreerd bij

KvK:
RSIN:
814802825
Geef:
8100

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo