OK
×

sAmen Leren Geloven

sAmen Leren Geloven logo 1

Organisatienaam:

sAmen Leren Geloven

Bezoekadres:

Kerkstraat 10
4196AB Tricht
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Kerkstraat 10
4196AB Tricht
Nederland

E-mailadres:

info@samenlerengeloven.nl

Telefoonnummer:

0031345571062

RSIN nummer:

8500.40.759

KvK-nummer:

51478536

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
F.T. Bijnagte-Zijderveld
Voorzitter
15-12-2010
A.H.A. Sijtsma
Secretaris
15-12-2010
G. Weijgertze-Schuur
Penningmeester
15-12-2010

Activiteiten

Materiaalontwikkeling, visieontwikkeling, toerusting en advies.

Bestedingen

UITGAVEN 2021 Bankkosten €150,60 Organisatie €262,50 PR €10,88 Totaal €423,98

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Wij volgen de belastingregels voor vrijwilligersvergoeding: - Max. € 5,- per uur - Max. € 180,- per maand = 36 uur per maand - Max. € 1.800,- per jaar Daarbij geldt tevens dat de onkostenvergoeding niet in verhouding mag staan tot de geleverde arbeid. Wat betreft reiskosten: vrijwilligers mogen een kilometervergoeding ontvangen voor de reiskosten die ze voor hun vrijwilligerswerk maken, zowel met hun eigen auto als met het openbaar vervoer. In de statuten is opgenomen dat leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan evenwel besluiten om een vergoeding toe te kennen voor de door de bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten

dakje met Geef-logo

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8500.40.759
Geef:
4969

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo