OK
×
Geef.nl gebruikt cookies

Geef.nl gebruikt cookies om je een goed werkende website te laten zien.

Geef is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Onze cookies zorgen voor een goed werkende website. We gebruiken ze bijvoorbeeld om je login te kunnen onthouden. Daarnaast gebruiken we cookies ook om het gedrag van bezoekers vast te leggen en analyseren, waarmee we onze website kunnen verbeteren.

Klik op Accepteren en doorgaan om alle cookies toe te staan en verder te gaan naar de site, of klik op Cookie-instellingen om gedetailleerde omschrijvingen van de soorten cookies te bekijken en per soort aan te geven of je deze wilt accepteren.

Accepteren en doorgaan
Cookie-instellingen
Geef.nl

Marypages

Marypages logo 1
1. De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage "Marypages" om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag. 2. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door - zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
1113 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
ANBI:
8184.21.678
Geef:
1882

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo