OK
×

Circle4Life (Stichting)

Circle4Life (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

Stichting Circle4life

Bezoekadres:

Zuiderkeerkring 264
2408TH Alphen aan den Rijn
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Zuiderkeerkring 264
2408TH Alphen aan den Rijn
Nederland

E-mailadres:

info@circle4life.nl

Telefoonnummer:

0172439833

RSIN nummer:

851141043

KvK-nummer:

54062217

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Ellen van Gemert
Oprichter - voorzitter/penningmeester
01-01-2009
Margaret van Asselt
Secretaris
Carlos Wittkampf
bestuurslid algemeen
Deborah van Beusekom-Beeuwkes
bestuurslid algemeen

Activiteiten

• Het tijdelijk financieel ondersteunen van kinderen en gezinnen met kinderen die niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien • Het tijdelijk financieel ondersteunen van kinderen die geen onderwijs genieten en dus minder of geen uitzicht hebben op een toekomst en inkomen zodra ze volwassen worden • Het financieel ondersteunen van kinderen die medische hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van het aanschaffen van middelen of het financieren van medische zorg • Informatievoorziening, adviezen aan en begeleiding van ouders en kinderen in kansarme gebieden met betrekking tot het voorkomen ziektes en het opbouwen van een bestaan met toekomst en leren voorzien in eigen behoefte

Bestedingen

Wijze van geld verwerven De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: • periodieke giften van sponsoren van: - particulieren (Cirkel van 100) - bedrijven (Business Circle) • eenmalige giften van kerken, scholen - al dan niet projectmatig - en particulieren • fondsenwerving door middel van sponsoractiviteiten in de vorm van markten, braderieën en lezingen • verkoop van Afrikaans getinte producten op markten • diverse schenkingen.

Beloningsbeleid

De stichting is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden herkend. Het bestuur van de stichting verplicht zich jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten zal door een accountants-administratieconsulent worden onderzocht. • de ontvangen gelden zullen op een rekening van een in Nederland gevestigde bankinstelling gestort worden • de stichting kan geen leningen of schulden aangaan • de stichting heeft geen winstdoelstelling • de stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders • door bestuurders gemaakte onkosten worden niet door de stichting vergoed • de stichting administreert haar inkomsten en uitgaven

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
101 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
851141043
Geef:
6570

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo