OK
×

Achter de Regenboog

Achter de Regenboog logo 1

Organisatienaam:

Achter de Regenboog

Bezoekadres:

Postbus 13012
3507LA Utrecht

Postadres:

Postbus 13012
3507LA Utrecht

E-mailadres:

info@achterderegenboog.nl

Telefoonnummer:

09002334141

RSIN nummer:

802252138

KvK nummer:

41186289

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Rembert Oldenboom
voorzitter
29-02-2016
Ben Gorter
Secretaris
29-02-2016
Leoniek Breekveldt-Stordiau
Penningmeester i/o
11-01-2018
Dicky Tamminga
Algemeen bestuurslid
21-04-2016

Activiteiten

Achter de Regenboog organiseert lotgenotenweekenden voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Daarnaast verzorgt Achter de Regenboog een Informatie & Advieslijn (0900-2334141), zowel telefonisch als per email, enkele websites, webforum en enkele facebook pagina's. Ook voor lezingen, stands, oudersavonden enz. over kind & rouw kan eenieder terecht bij Achter de Regenboog.

Bestedingen

Om de doelen van Achter de Regenboog te realiseren is geld nodig. De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Wanneer (veelal eenmalige) donaties aan Achter de Regenboog gegeven worden voor een specifiek project, zullen deze aan het betreffende project ten goede komen. Ruim driekwart van de inkomsten wordt besteed aan de realisatie van lotgenotenweekenden, de overige gelden komen ten goede aan onder meer voorlichting & advies, vrijwilligertrainingen, organisatorische kosten en vaste lasten.

Beloningsbeleid

Achter de Regenboog wordt gedragen door haar nu ongeveer 130 vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding, buiten een reiskosten- en onkostenvergoeding. Achter de Regenboog heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers - ook zij ontvangen enkel een onkosten- en reiskostenvergoeding. Er worden geen Vacatiegelden uitgekeerd. Voor specifieke taken wordt externe expertise ingehuurd.

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
Jaarrekening:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
183 donaties

Geregistreerd bij

ANBI CBF erkend
KvK:
RSIN:
802252138
Geef:
901

Volg ons ook op

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo