OK
×

De Upside van Down (Stichting)

De Upside van Down (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

De Upside van Down (Stichting)

Bezoekadres:

Loolaan 47
7314AE Apeldoorn

Postadres:

Loolaan 47
7314AE Apeldoorn

E-mailadres:

info@deupsidevandown.nl

Telefoonnummer:

0622982984

RSIN nummer:

819553232

KvK nummer:

34304138

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Linda Germs
Voorzitter
11-06-2013
Monique Abels
Secretaris
11-06-2013
Femke de Vries
Penningmeester
05-09-2011

Activiteiten

Projecten in de afgelopen jaren waren fotoboek De Upside van Down dat werd toegestuurd aan alle gynaecologen en verloskundigen in Nederland. Daarna een reizende buitenexpositie met foto's uit het boek, een cd, een luisterboek en evenementen waarbij kinderen met Down, samen met leeftijdgenoten zonder Down, hebben genoten van concerten, voetbal bij De Toekomst van Ajax etc. Op de planning: congres "It's all about Down". Een congres waarbij de bezoekers een inspirerende middag krijgen en waar mogelijkheden worden geschetst door experts en ervaringsdeskundigen. In mei voetbaltoernooi Geef Down de Toekomst, voor jongeren met EN zonder Down, aangevoerd door bekende Nederlanders. Daarnaast "Touchdown". Een spraakmakend magazine waarin we de bijzondere kenmerken van Down belichten. www.touchdownmagazine.nl Wilt u graag op de hoogte blijven van de projecten van De Upside van Down, dan kunt u meer lezen op www.deupsidevandown.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Bestedingen

Het budget van de stichting wordt (conform CBF eisen) maximaal besteed aan beeldvorming. Het bestuur wordt niet beloond voor haar werk en minimaal 75% van de ontvangen gelden worden besteed aan de doelstelling. Het bestuur streeft ernaar de kosten voor beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Op de site www.deupsidevandown.nl is altijd een recent jaarverslag inclusief financiële verantwoording te downloaden.

Beloningsbeleid

De stichting streeft naar minimale onkosten. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werk en de stichting werkt niet met betaalde krachten. Het bestuur streeft ernaar de bestuurlijke kosten te minimaliseren tot maximaal 20% van de totale onkosten van de stichting. De kosten voor eigen fondsenwerving zullen gemiddeld over drie jaar minder dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving zijn (conform CBF eisen). De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van alle noodzakelijke uitgaven, waaronder de reis- en verblijfskosten, ten behoeve van de stichting gemaakt. Nimmer zal in de kostenvergoeding een verkapte beloning schuil mogen gaan. De bedragen voor vergoeding van gemaakte reiskosten worden bij besluit van het bestuur vastgesteld en telkens, wanneer dit noodzakelijk blijkt, aangepast. De kosten worden gedeclareerd op de door het bestuur aangegeven of goedgekeurde wijze, zoals vastgelegd in de AOIC.

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
Jaarrekening:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
30 donaties

Geregistreerd bij

ANBI CBF erkend
KvK:
ANBI:
819553232
Geef:
4280

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo