OK
×

Amazon Fund

Amazon Fund logo 1

Stichting Amazon Fund ondersteunt sinds 2013 een natuur- en milieueducatie programma in het Amazonegebied. Basisschoolleerlingen leggen schooltuinen aan met lokale gewassen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan het regenwoud in om in de praktijk te leren over het regenwoud en om er veldwerk te doen. Het doel is het vergroten van begrip en kennis onder de lokale bevolking van het belang het regenwoud te beschermen. De scholen en de bevolking willen doorgaan met dit type onderwijs.
In 2016 startte Amazon Fund met een vervolgproject met als doel het vastleggen van de opgedane ervaringen in praktische handleidingen die scholen in het Amazonegebied kunnen ondersteunen bij het opzetten van vergelijkbare natuureducatieprogramma´s. Lespakketten worden ontwikkeld gebaseerd op zelfwerkzaamheid van leerlingen en betrokkenheid van ouders en de gemeenschap.

Waarom ondersteunen we dit project
Het Amazonegebied omvat het grootste regenwoud op aarde, met een unieke en biodiverse natuur. Grootschalige, ongecontroleerde ontbossing leidt tot onherstelbaar verlies van natuur en van inheemse leefgebieden, tot extreme armoede en tot versnelling van klimaatverandering. Gebrek aan begrip en kennis bij de lokale bevolking is een belangrijke oorzaak van die ontbossing.

Steun het behoud van het Amazonegebied
IBAN nr: NL05 TRIO 0197 6549 08.

Meer info over het project >>
Foto's van het project >>
Amazon Fund >>

dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
18 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
ANBI:
8195.36.775
Geef:
3675

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo