Annuleren
OK
×

Vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser logo 1
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich sinds 1918 in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Gebouwen die worden aangekocht moeten aansprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. Het bezit is zeer divers: van Renaissance tot Art Deco, van Berlage tot Rietveld. Recent heeft de Vereniging een aantal aansprekende voorbeelden van het 'Nieuwe Bouwen' kunnen verwerven. De collectie, die gemiddeld met vijf tot tien gebouwen per jaar groeit, omvat inmiddels ruim 360 objecten, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa's, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over drieëntachtig gemeenten in heel Nederland. Een steeds groter deel van het bezit is toegankelijk voor leden. Zorgvuldig behoud van de panden en de zeldzame interieurs staat daarbij centraal. De Vereniging heeft veel expertise opgebouwd met het doen van restauraties. Kenmerkend is dat daarbij zeer zorgvuldig wordt gewerkt. Oude indelingen en interieurs worden gerespecteerd en hersteld en moderne aanpassingen zijn zeer terughoudend. Uitgangspunt is dat de historische en architectonische waarde van een gebouw belangrijker is dan de eventuele huuropbrengst. Als onderdeel van een restauratieplan wordt uitgebreid onderzoek gedaan, in archieven en ter plaatse. Specialistisch 'kleuronderzoek' naar verfresten geeft steeds vaker inzicht in hoe een huis of interieur er vroeger uitzag. Niet zelden worden tijdens restauraties bijzondere vondsten gedaan. De Vereniging heeft circa 3250 leden en donateurs voor wie activiteiten worden georganiseerd, waaronder open dagen, architectuurlezingen en rondleidingen. Inkomsten van de Vereniging komen uit verhuur, contributies, donaties en legaten. Met steun van twee hoofdsponsors, de BankGiro Loterij en het SNS REAAL Fonds, heeft 'Hendrick de Keyser' de laatste jaren verschillende belangwekkende verwervingen kunnen doen. Meer informatie is te vinden op de website http://www.hendrickdekeyser.nl/
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
3 donaties

Geregistreerd bij

ANBI CBF erkend
KvK:
ANBI:
1038709
Geef:
3570

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo