OK
×

CO2 compensatie

CO2 compensatie logo 1

Het onderwijs in Kenia toetst feitelijke kennis. Leerlingen leren nauwelijks om deze kennis toe te passen. Ze missen daarmee belangrijke 21e-eeuwse competenties die hen in staat stellen succesvol te zijn in een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt. Digitale geletterdheid is één van die noodzakelijke vaardigheden.

DEAN ondersteunt scholen bij de introductie van dit competentiegerichte onderwijs. Onderdeel van die ondersteuning zijn praktijkdagen waarop leerlingen hun kennis in de praktijk leren toepassen. Als thema is gekozen voor ‘ het milieu’ omdat we van mening zijn dat milieubewustzijn ook tot de 21e-eeuwse competenties behoort.
Tijdens de praktijkdagen planten leerlingen bomen rondom de school.

U kunt uw CO2 voetafdruk compenseren door één of meerdere praktijkdagen te sponsoren.