Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Stichting Vrienden van Velt in Nederland

Stichting Vrienden van Velt in Nederland

In 2016 is de Stichting Vrienden van Velt in Nederland opgericht om geld in te zamelen onder Velt-leden, bij het publiek en bij instellingen in Nederland. Dit was en is nodig om in Nederland de ontwikkeling van Velt (de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) extra te stimuleren en ondersteunen.

Bij Velt is het ledenaantal en aantal afdelingen de laatste jaren flink gestegen, omdat er middelen (tijd en geld) in geïnvesteerd werd. Zo groeide het totale ledenaantal in 2015 met 9% tot een recordhoogte (16000); de aangroei in Nederland was zelfs 25%. In drie jaar tijd verdubbelde het aantal leden in Nederland van 1200 naar 2400.

Organisatie Stichting Vrienden van Velt in Nederland

Stichting Vrienden van Velt in Nederland is een steunstichting, opgericht met als doel het werk van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) financieel te steunen.

Bestedingen Stichting Vrienden van Velt in Nederland

Dit wordt voor 2016 begroot op €6000.

Stichting Vrienden van Velt in Nederland logoKom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Stichting Vrienden van Velt in Nederland opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 2.831,70

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Stichting Vrienden van Velt in Nederland opgehaald:

€ 2.661,50

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 65267044
RSIN Nummer: 856044192
GeefGratis Nummer: 8196

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Stichting Vrienden van Velt in Nederland:

http://vriendenvanveltnederland.geef.nl