Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Rumah Bapaku (Stichting)

Rumah Bapaku (Stichting)

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

1. Naam organisatie

Rumah Bapaku (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 851700998
KvK Nummer: 55419623

3. Internet adres

http://www.rumahbapaku.net/?lang=nl

4. Contact

Postadres
Allee 22
7942XZ Meppel
Bezoekadres
Jalan Dharma Kusuma 1
0000RB Desa Tukad Mungga Singaraja, Bali, Indonesie

Email:
Telefoonnummer: 0031522241772

5. Doelstelling

Onze missie is het ondersteunen van het kindertehuis Rumah Bapaku, zodat de kinderen fysiek, emotioneel, educatief en geestelijk kunnen groeien. Door ervoor te zorgen dat de kinderen naar een goede school gaan kunnen ze via het middelbaar onderwijs doorstromen naar een universitaire opleiding (wanneer daar middelen voor beschikbaar zijn). Kijk voor meer informatie over het kindertehuis Rumah Bapaku op onze website http://www.rumahbapaku.nl  

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
L.   Vels Voorzitter 01/06/2012
H.H.   Meulenbroeks Secretaris 01/06/2012
A.A.A.   Natalinawathi Penningmeester 01/06/2012

8. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Rumah Bapaku voeren alle taken en werkzaamheden uit zonder daarvoor op enige wijze vergoed te worden. Eventueel gemaakte kosten zijn geheel voor rekening van de bestuursleden. Reiskosten voor het bezoeken van het kindertehuis worden uit eigen middelen betaald. Vaste kosten die voortkomen uit het oprichten en in stand houden de Stichting Rumah Bapaku zoals notariskosten, inschrijving kamer van koophandel, bankkosten, kosten voor het verzenden van post e.d. worden door de bestuursleden persoonlijk bekostigd. Materiaal, benodigd bij het ondersteunen van activiteiten van de Stichting Rumah Bapaku zoals folder, briefpapier, foto's e.d. worden bekostigd door voor dat doel aangeschreven bedrijven/sponsors.

9. Activiteiten

De Stichting Rumah Bapaku probeert middels diverse activiteiten het kindertehuis financieel te ondersteunen. Door het inzamelen van oude GSM toestellen, of bijvoorbeeld een bonbon-actie worden fondsen geworden. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vaste donateurs die jaarlijks of maandelijks een bedrag overmaken, maar ook ontvangen we regelmatig giften. Verder proberen we de stichting verder bekend te maken in Nederland (en inmiddels ook Belgie).

Wilt u zelf activiteiten organiseren en heeft u onze hulp nodig, laat het ons dan weten. 
 

 

ANBI logo + transactie status HTML embed code

Kopieer onderstaande embed code zodat u het ANBI logo inclusief de transparantie status kunt plaatsen op uw eigen website. De gekopieerde HTML broncode moet in de HTML broncode binnen uw website geplakt worden. Het plaatje linkt naar de transparantie pagina binnen geef.nl en wordt dagelijks vernieuwd met de juiste datum.


Rumah Bapaku (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Rumah Bapaku (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 300,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Rumah Bapaku (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 55419623
RSIN Nummer: 851700998
GeefGratis Nummer: 5305

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Rumah Bapaku (Stichting):

http://rumah-bapaku.geef.nl