Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Pyrolysium (Stichting)

Pyrolysium (Stichting)

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

1. Naam organisatie

Pyrolysium (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 851957778
KvK Nummer: 56052960

3. Internet adres

http://www.pyrolysium.org

4. Contact

Postadres
St. Janskerstraat 80
6822EM Arnhem
Bezoekadres
St. Janskerstraat 80
6822EM Arnhem Alleen op afspraak

Email:
Telefoonnummer: 0031263576232

5. Doelstelling

Artikel 2 De stichting heeft ten doel: Het bevorderen en ondersteunen van pyrolyse als een proces om organisch materiaal om te zetten in koolstof en met name pyrolyse ingang te doen laten vinden als geaccepteerde vorm van lijkverwerking, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Egidius   Kuhlmann Voorzitter 21/08/2012
Piet   Bakker Penningmeester 21/08/2012
Yvonne   Meekes Secretaris 21/08/2012

8. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning ten laste van de kas van de stichting. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor zover het bestuur daartoe besluit.

9. Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van onderzoek of het laten uitvoeren van onderzoek naar pyrolyse en het ontwikkelen of laten ontwikkelen van efficiënte pyrolyse methoden. Het beijveren dat de wet en regelgeving wordt veranderd zodat pyrolyse wettelijk toegestaan is. Het geven van voorlichting, lezingen en andere activiteiten op het gebied van pyrolyse. Dit alles in de ruimste zin van het woord

ANBI logo + transactie status HTML embed code

Kopieer onderstaande embed code zodat u het ANBI logo inclusief de transparantie status kunt plaatsen op uw eigen website. De gekopieerde HTML broncode moet in de HTML broncode binnen uw website geplakt worden. Het plaatje linkt naar de transparantie pagina binnen geef.nl en wordt dagelijks vernieuwd met de juiste datum.


Pyrolysium (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Pyrolysium (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 0,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Pyrolysium (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 56052960
RSIN Nummer: 851957778
GeefGratis Nummer: 5928

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Pyrolysium (Stichting):

http://pyrolysium.geef.nl