Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Postzegelparken (Stichting)

Postzegelparken (Stichting)

Stichting Postzegelparken adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen, aanleggen en beheren van postzegelparken in Nederland. Ze werkt op basis van deskundigheid en ervaring, bovendien is ze als onafhankelijke instantie in staat betrokken partijen met elkaar te verbinden. Vanuit de stichting is specifiek aandacht voor de combinatie fysiek en sociaal, vanuit de visie dat openbare ruimte meer is dan de plek en het inrichten daarvan. Identiteit, herkenbaarheid en eigenheid maken een plek voor een doelgroep of buurt aantrekkelijk om te gebruiken.

Missie Postzegelparken (Stichting)

Stichting Postzegelparken stelt zich ten doel:
- De aanleg van postzegelparken in Nederland te stimuleren als bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten
- Het daadwerkelijk realiseren en beheren van postzegelparken in nauwe samenwerking met alle betrokkenen rond een locatie
- Het verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van postzegelparken, het adviseren en ondersteunen van relevante partijen

Activiteiten Postzegelparken (Stichting)

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Door inrichting en voorzieningen nodigt het uit tot ontmoeten en activiteiten: een openlucht huis- of hobbykamer-van-de-buurt.
Een postzegelpark geeft betekenis aan een voorheen ongebruikt, verwaarloosd of verloederd gebiedje. Kenmerkend voor een goed functionerend postzegelpark is de betrokkenheid van bewoners en andere partijen uit de buurt, bij totstandkoming, inrichting en beheer.

De Stichting Postzegelparken helpt bij de realisatie vanuit de visie dat openbare ruimte meer is dan de plek en het inrichten er van. De identiteit en ziel van een plek zijn belangrijk in de eigenheid en herkenbaarheid van de plek voor de buurt.

Bestedingen Postzegelparken (Stichting)

Actieve participatie van alle partijen (bv. bewoners, gemeente en woningbouwcorporaties) vanaf het allereerste begin is het geheim achter het goedfunctionerende postzegelpark. Dat betreft de keuze van de locatie, het meepraten over de inrichting, de keuze van de voorzieningen en afspraken over uitvoering en beheer. Dit is een tijdrovende maar cruciale fase in het proces waardoor het uiteindelijke postzegelpark 'eigendom' van de betrokken partijen wordt en goed gebruikt en beheerd wordt. Stichting Postzegelparken zorgt dat de ontwikkeling van het postzegelpark in deze fase goed verloopt.

Gebruikmaking van verschillende financiële bronnen maakt de aanleg van postzegelparken mogelijk en aantrekkelijk. Naast bijdragen van overheden en woningbouwverenigingen zoekt de stichting naar bijdragen van lokale instellingen, ondernemers en fondsen, zowel in financieel als in materieel opzicht.

Postzegelparken (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Postzegelparken (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 15,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Postzegelparken (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34385267
RSIN Nummer: 822155953
GeefGratis Nummer: 5992

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Postzegelparken (Stichting):

http://postzegelparken.geef.nl