Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Podencoworld (Stichting)

Podencoworld (Stichting)

Stichting Podencoworld heeft ten doel:
a. het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiƫle en materiƫle) ondersteuning aan plaatselijke shelters, alsmede het bestrijden van dierenleed in deze landen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor honden die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te zoeken in Nederland. De honden komen naar Nederland zodra er een opvanggezin beschikbaar is.

Alle honden blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de hond) geplaatst met een adoptiecontract.

In dit contract wordt onder meer tussen de adoptant en de stichting overeengekomen dat de hond goed zal worden verzorgd, dat niet met de hond gefokt mag worden en dat bij eventuele herplaatsing de hond altijd naar de stichting wordt teruggebracht.

De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt alleen met opvanggezinnen.

Missie Podencoworld (Stichting)

Stichting Podencoworld heeft ten doel:

a) het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiële en materiële) ondersteuning aan plaatselijke shelters, alsmede het bestrijden van dierenleed in deze landen

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor honden die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te zoeken in Nederland.

De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt alleen met opvanggezinnen.

Activiteiten Podencoworld (Stichting)

Stichting Podencoworld Nederland helpt achtergelaten, verwaarloosde en mishandelde Podenco-achtige honden in Zuid-Europa.

Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme inzetten voor het welzijn van de Podenco's in nood.

De stichting beoogt geen winstoogmerk. Wij werken nauw samen met diverse dierenasielen. Deze asielen worden ook met enige regelmaat door ons bezocht.

De stichting is er niet alleen om honden te plaatsen in Nederlandse gezinnen. Ons doel is ook om ter plekke hulp te bieden. Wij helpen onder andere ook door:

• Geld in te zamelen voor (ver)bouw van de asielen, operaties, medicatie enz.
• Een goede samenwerking te bevorderen met andere stichtingen en contacten te onderhouden met asielen in Spanje en Portugal.
• Educatie- en sterilisatie projecten te ondersteunen van de asielen ter plaatse.
• Inzamelen van hulpgoederen ter ondersteuning van de asielen.

Podencoworld (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Podencoworld (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 4.963,80

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Podencoworld (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 53675118
RSIN Nummer: 850971524
GeefGratis Nummer: 4706

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Podencoworld (Stichting):

http://podencoworld.geef.nl