Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Nederland-Batam (Stichting)

Nederland-Batam (Stichting)

Stichting Nederland-Batam is een kleine Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie die al 25 jaar minderbedeelden in Indonesiƫ ondersteunt op sociaaleconomisch en medisch gebied, met als speerpunt de strijd tegen HIV/AIDS.

De stichting wil een professionele en transparante organisatie zijn en is daarom keurmerkhouder van het CBF en dingt zij al jaren mee met de Transparant Prijs. De laatste drie jaar stond zij in de top 10 in de categorie kleine Goede Doelen van de Transparant Prijs en stond zij in de dagblad Trouw Top 50 van internationale ontwikkelingshulporganisaties. Stichting Nederland-Batam is een algemeen nut beogende instelling.

Omdat zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijke uitgangspunten van de stichting zijn, werkt stichting Nederland-Batam in Indonesiƫ samen met lokale partnerorganisaties.

Missie Nederland-Batam (Stichting)

Iedereen heeft recht op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Goede gezondheidszorg en sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden zijn hierbij van essentieel belang.

Maar hoewel iedereen recht heeft op een zelfstandig en menswaardig bestaan kent Indonesië grote groepen mensen voor wie dit recht geen werkelijkheid is. Deze mensen hebben minder kansen en mogelijkheden om succesvol aan de maatschappij deel te nemen, Hun leven is niet menswaardig omdat zij hun mensenrechten niet kunnen verwezenlijken en omdat zij, door sociaaleconomische en culturele omstandigheden of fysieke beperkingen niet zelfstandig zijn.

De stichting wil bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze minderbedeelden, zodat deze mensen zelf hun leven menswaardig vorm kunnen geven en hun mensenrechten kunnen verwezenlijken. Daarom steunt zij mensen die zichzelf en hun omgeving structureel in sociaaleconomische zin willen ontwikkelen en draagt zij bij aan het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit. Omdat HIV zowel een medisch als een sociaal probleem is, heeft de stichting de strijd tegen HIV/AIDS tot haar speerpunt gemaakt.

Activiteiten Nederland-Batam (Stichting)

In haar 25 jarig bestaan heeft stichting Nederland-Batam een grote hoeveelheid activiteiten en projecten ondersteunt in Indonesië. De stichting werkt daarbij altijd samen met lokale organisaties. De stichting heeft de laatste jaren haar activiteiten gegroepeerd in drie regionale projecten; de projecten Batam, het overkoepelend project Jakarta/Bandung en het sociaal en medisch project in Noord-Sulawesi en een nationaal opererend project; de dialyseprojecten Indonesië. Binnen de drie regionale projecten ondersteunt de stichting activiteiten die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden, het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg voor minderbedeelden en activiteiten die bijdragen aan het tot staan brengen van de HIV epidemie en mensen met HIV/AIDS ondersteunen. Daarnaast maakt de stichting via haar dialyseproject hemodialyse mogelijk voor minderbedeelden in heel Indonesië.
Voorgenomen activiteiten op Batam in 2012• Medische zorg voor mensen met HIV/AIDS via de Onze Familie kliniek.• HIV voorlichting- en preventiecampagnes gericht op sekswerkers, hun klanten, uitbaters van relaxbedrijven en de algemene bevolking van Batam.• Het mogelijk maken van de Home Sweet Home noodopvang voor mensen met HIV/AIDS• Begeleiding en ondersteuning van mensen met HIV/AIDS• Kinderopvang• Renovatie en uitbreiding gebruik kraamzorgpost Pelangi in de wijk Sei Panas, Batam-Center Voorgenomen activiteiten in de omgeving Jakarta/Bandung in 2012 • Ondersteuning van de AgroMandiri school voor speciaal landbouw- en dierverzorgingsonderwijs voor gehandicapte kinderen in Cisarua, Bandung, West-Java• Bijdragen aan de renovatie van de operatiekamer van het kraamziekenhuis Panti Nugroho in Jakarta• Bijdragen aan de bestrijding van HIV/AIDS in de omgeving Indramayu Voorgenomen activiteiten in de provincie Noord-Sulawesi in 2012• Diverse HIV trainingen en nascholingen voor medische personeel in de provincie Noord-Sulawesi• Organisatie van een Internationaal HIV symposium voor doktoren in oost Indonesië• Het geven van HIV voorlichting aan afgelegen gemeenschappen• Aanleg drinkwatervoorzieningen en hygiënische voorzieningen (toilet en wasgelegenheden)• Ondersteuning van kraamzorgposten en basis gezondheidszorgcentra Voorgenomen dialyseactiviteiten in 2012• Het mogelijk maken van nierdialyse voor minderbedeelden in heel Indonesië via ondersteuning aan het Habibie nierziekenhuis in Bandung en het sturen van door Nederlandse instellingen gedoneerde dialyse apparatuur, waterzuiveringsinstallaties en ziekenhuisinrichting.

Organisatie Nederland-Batam (Stichting)

Stichting Nederland-Batam is een kleine, maar professionele Nederlandse ontwikkelingshulp organisatie die al sinds 1987, dus dit jaar 25 jaar, minderbedeelden in Indonesië ondersteunt. De stichting wil professioneel zijn, niet in de zin van grote salarissen, maar wel in haar manier van werken. Daarom is de stichting keurmerkhouder van het CBF en dingt zij jaarlijks mee met de Transparant Prijs.  Het bestuur van stichting Nederland-Batam bestaat uit: Voorzitter, Jaap Dieben; Penningmeester, Ria van As-Klok; Secretaris, Harm Claasen en leden Maarten Reeser en Jan Schutte. Daarnaast heeft de stichting een in Indonesië verblijvende projectmanager, Jaco van As en een team van ongeveer 20 vrijwilligers. Het bestuur en de medewerkers  zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de stichting.

Bestedingen Nederland-Batam (Stichting)

Tussen 2007 en 2011 besteedde de stichting gemiddeld ruim 250 duizend euro aan haar doelstellingen, dus aan haar projecten in Indonesië.

Over die jaren zijn de percentages baten eigen fondsenwerving en kosten administratie & beheer van de stichting laag. Het percentage baten eigen fondsenwerving, dat is de verhouding tussen de kosten en de baten van de eigen fondsenwerving bedroeg over de afgelopen 5 jaar gemiddeld 2%. De kosten administratie & beheer, dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor het voeren van de administratie en het beheren van de organisatie gemiddeld 5%.

Over de afgelopen 5 jaar zijn de bestedingspercentages van de stichting hoog. Het bestedingspercentage van de lasten is gemiddeld 90%. Dat wil zeggen dat 90% van de totale lasten van de stichting wordt besteed aan de doelstellingen, dus aan de projecten in Indonesië. Het bestedingspercentage van de baten varieert, maar is gemiddeld hoog met 92%.

Nederland-Batam (Stichting) logo

Geregistreerd bij

CBF-Erkend Goed DoelANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Nederland-Batam (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 3.176,30

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Nederland-Batam (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41049910
RSIN Nummer: 0090.39.466
GeefGratis Nummer: 310

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Nederland-Batam (Stichting):

http://nederland-batam.geef.nl