Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Maha Mata Nederland (Stichting)

Maha Mata Nederland (Stichting)

Stichting Maha Mata Nederland helpt kinderen en gehandicapten in Nepal. Ons streven is de negatieve spiraal van kinderarbeid en armoede te doorbreken door lokale projecten te ondersteunen, gericht op onderwijs en gezondheidszorg. Onze aandacht gaat extra uit naar onderwijs voor meisjes en zorg voor moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling. Dit laatste helpt mee om handicaps te voorkomen.Ook zien wij het geven van voorlichting, zowel in Nederland als in Nepal, als een belangrijke taak. Kijk voor meer informatie op www.mahamata.nl      

Missie Maha Mata Nederland (Stichting)

Duurzaamheid en betrokkenheid vinden wij belangrijk bij de keuze van onze projecten. De lokale bevolking wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van een project en daar waar mogelijk gevraagd om zelf een bijdrage te leveren. Dit kan in geld, arbeid of tijd. Dit vergroot het draagvlak en daarmee de slagingskans van de projecten aanzienlijk.

Activiteiten Maha Mata Nederland (Stichting)

Zie voor een uitgebreide beschrijving van onze projecten en activiteiten het jaarverslag op onze website: http://www.mahamata.nl/images/Jaarverslagen%20vanaf%202015/JAARVERSLAG%20projecten%20activiteiten%202015.pdf

Organisatie Maha Mata Nederland (Stichting)

Het bestuur van de stichting Maha Mata dient ten minste uit drie- en ten hoogste uit zeven personen te bestaan. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar, behoudens de voorzitter en penningmeester, die worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.

Bestuursleden en vrijwilligers werken geheel pro deo en kosten ten laste van de stichting worden tot een minimum beperkt.(gemiddeld zo'n 0,5% per jaar)

Bestedingen Maha Mata Nederland (Stichting)

Klik op de link voor ons financiële jaarverslag:
http://www.mahamata.nl/doneren/Financieel%20Jaarverslag-2014.pdf
Link Jaarverslag projecten en activiteiten
http://www.mahamata.nl/images/Jaarverslagen%20vanaf%202015/JAARVERSLAG%20projecten%20activiteiten%202015.pdf
 

Maha Mata Nederland (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Maha Mata Nederland (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 285,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Maha Mata Nederland (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 24359674
RSIN Nummer: 813228852
GeefGratis Nummer: 1762

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Maha Mata Nederland (Stichting):

http://maha-mata-nederland.geef.nl