Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU

In Nederland ondervinden duizenden kinderen en jongeren moeilijkheden op school of zitten thuis omdat er geen of te weinig passend onderwijs geboden wordt. Voor velen van deze leerlingen, is er geen passende onderwijsplek. Dit heeft grote gevolgen voor ouders, kinderen en jongeren want leerlingen ondervinden stress, doen negatieve ervaringen op of zitten thuis, zonder sociale contacten van leeftijdsgenoten. Wat ze wel hebben is schade, opgelopen door hun ervaringen in het onderwijs. Het zich veilig voelen in de samenleving én het vertrouwen hebben in zichzelf is beschadigd. Ze worden uitgesloten van het leerrecht, er wordt niet voldaan aan passend onderwijs. Voor ouders brengt het ernstige beperkingen met zich mee. Sommige ouders moeten hun baan op zeggen, om hele dagen voor hun kind te kunnen zorgen. Ook heeft het grote gevolgen voor kinderen en jongeren. Denk aan de beperking van de sociale contacten, de eigen rust en de geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid.Deze bevindingen hebben geleid tot het initiatief voor de oprichting van Stichting LOEK@YOU, waar de leerlingen in beeld zijn en waar wel een plekje voor hen is. Stichting LOEK@YOU gaat uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee mag doen. Mee mogen doen, maar ook mee kunnen doen vanuit je eigen kracht. Volgens Stichting LOEK@YOU is voor dat mee kunnen doen, soms tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. Dit worden geboden door veel te werken met vrijwilligers. 

Missie Stichting LOEK@YOU

Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school óf die in die uitzonderlijke situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs, bieden wij de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en ontwikkeling hand in hand gaan.

Doel:
A. Kinderen en jongeren helpen, zodat het welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die kinderen en jongeren binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen komen.
B. Ouders ondersteunen bij zoektocht naar begeleiding op maat ( domeinen onderwijs en zorg).
C. Toegankelijk maken van voor specifiek benodigde faciliteiten en omgevingen aan de kinderen, jongeren en hun begeleiders.
D. Geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, bieden van ondersteuning aan organisaties/professionals op de domeinen onderwijs/zorg om de positie van die kinderen en jongeren te verbeteren.
E. Verrichten van handelingen, die met bovenstaande in de ruimste zin verbandhouden en bevorderlijk zijn

Activiteiten Stichting LOEK@YOU

De diensten die Stichting LOEK@YOU aanbiedt, zijn altijd afgestemd op wat het kind en/of de jongere nodig heeft (maatwerk). Dit doet de stichting voor zowel kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school, als voor kinderen en jongeren die al thuis zitten en geen onderwijsplek meer hebben. De rol van Stichting LOEK@YOU is verbindend, faciliterend en richtinggevend.

Organisatie Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU heeft een "Ontmoet-en-doet ruimte." Dit is een locatie waar kinderen en jongeren samen met anderen (educatieve) activiteiten ondernemen. De ruimte draagt bij aan het voorkomen van een sociaal isolement. Ook biedt de Stichting talentprogramma's aan. Vrijwilligers hebben dan de rol van 'educatie-maatje' en helpen talenten te laten ontdekken, interesses te ontdekken en ontwikkeling te stimuleren. Een ander initiatief is "Vier Plezier". Kinderen die niet deelnemen aan onderwijs missen sociale activiteiten zoals een schoolkerstdiner, sportdag etc. Daarom worden met regelmaat aangepaste sociale activiteiten voor kinderen georganiseerd.Voor ouders organiseert de stichting contactbijeenkomsten om zorgen/ervaringen te kunnen delen. Daarnaast zet de stichting in op preventie van (dreigend) schooluitval. Er wordt voorlichting gegeven aan ouders/professionals vanuit een visie waarin welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) elkaar versterken en het kind centraal staat.

Bestedingen Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU zou graag donaties ontvangen voor o.a. (speel/leer) materialen, prikkelverwerkings hulpmiddelen, bekostigen van educatieve activiteiten, bekostigen van een veilige locatie en inrichting, PR materialen, bekostigen van materialen voor lezingen/informatie avonden. Ook is de stichting blij met donaties voor technische hulpmiddelen zoals (computers/tablets/printer e.d.) De doelgroep heeft hier veel affiniteit mee heeft.

Stichting LOEK@YOU logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Stichting LOEK@YOU opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 228,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Stichting LOEK@YOU opgehaald:

€ 173,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 65923316
RSIN Nummer: 856318383
GeefGratis Nummer: 8197

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Stichting LOEK@YOU:

http://lerenopeigenkracht.geef.nl