Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Kicoba (Stichting)

Kicoba (Stichting)

Stichting Kicoba heeft ten doel:
a. (In)direct ondersteunen van kleinschalige kinderprojecten, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht.
Indirecte ondersteuning aan projecten verloopt alleen via organisaties met het Centraal Bureau Fondsen keur.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.

 

Missie Kicoba (Stichting)

De stichting heeft tot doel:
• (In)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten Kicoba (Stichting)

Project Catch, bij East London in Zuid- Afrika, biedt dagelijks naschoolse activiteiten en voorlichting aan kinderen uit het township Mzamomhle. Binnen dit project steunt Kicoba een crisisopvang voor kinderen in nood. Kicoba heeft ter plekke een aantal goede contactpersonen. Het contact wordt onderhouden via e-mail en een regelmatig bezoek vanuit Nederland.

Via de Stichting S2T (Stichting Thuis en Toekomst) ondersteunt Kicoba een scholingsproject, gericht op meisjes uit kansarme gezinnen, in Sri Lanka. De huidige toezegging liep in 2013 af. Voor 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt om meisjes met hun scholing in Sri Lanka te blijven ondersteunen.

Organisatie Kicoba (Stichting)

KiCoBa! Stichting Kinderen Corrie Baas. Stichting in het leven geroepen door Corrie Baas die hulp bied aan kinderen in nood!

Bestedingen Kicoba (Stichting)

S2T - Sri Lanka

Catch Projects - Township Mzamomhle - nabij East London (S-A)

Project Aunty Agnes - Township Vergenoeg nabij East-London (Zuid Afrika)

Kicoba (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Kicoba (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 50,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Kicoba (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34169850
RSIN Nummer: 8160.39.926
GeefGratis Nummer: 4882

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Kicoba (Stichting):

http://kicoba.geef.nl