Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Caras Alegres

Caras Alegres

Caras Alegres, Spaans voor 'vrolijke gezichten' is actief in Guatemala (Midden-Amerika), in de stad Quetzaltenango. De stichting is werkzaam in de achterstandswijk Las Rosas waar zij kinderen ondersteunt. Deze kinderen werken en leven in extreme armoede. Daarnaast is er het risico dat ze op straat terecht komen. Tevens zet Caras Alegres zich in voor vrouwen en gezinnen uit dezelfde wijk, bij het vergroten van (financiƫle) zelfredzaamheid.

Guatemala wordt het land van de eeuwige lente genoemd. Maar wel met de keerzijde dat dit klimaat en de ongunstige
ligging het land zeer kwetsbaar maken voor natuurrampen. Wat een negatieve invloed heeft op onder andere de economische groei.
De sociale ongelijkheid is groot. En van de 14 miljoen inwoners moeten er ruim 3 miljoen rondkomen van minder dan 1 dollar per dag. Het is dan ook geen vreemd gevolg dat vooral veel kinderen lijden aan ondervoeding. De burgeroorlog, welke in de jaren '80 nog altijd in alle hevigheid woedde heeft zijn sporen nagelaten. Want vandaag de dag zorgen corruptie, ongelijkheid en de traditionele rolverdeling binnen het gezin nog altijd voor veel problemen. Bijvoorbeeld op gebied van onderwijs en zorg.

Missie Caras Alegres

Wat de stichting wil bereiken, zegt haar naam eigenlijk al. Letterlijk staan de Spaanse woorden 'caras alegres' voor vrolijke gezichten. Caras Alegres wil situaties creëren waarin een positief gevoel de boventoon voert. Situaties waarin kinderen even geen zorgen en verantwoordelijkheden hebben die niet voor hun leeftijd bedoeld zijn, maar waarin ze gewoon kind kunnen zijn, kunnen spelen, giechelen en lol maken met hun vrienden. Situaties waarin vrouwen en kinderen niet aan hun ellende en armoede hoeven denken, maar waarin zij constructief werken aan hun leefsituatie en een positieve kijk ontwikkelen op de toekomst.
De hoofddoelstelling van Caras Alegres is:
Het bevorderen en verbeteren van het algemeen welzijn en de maatschappelijke positie van kinderen, vrouwen en gezinnen die op de armoedegrens leven en hierdoor in moeilijke leefsituaties verkeren of hebben verkeerd.

Activiteiten Caras Alegres

Caras Alegres heeft verschillende projecten lopen:
- peuterspeelzaal;
- kleuterklas;
- kinderopvang;
- tussenschoolse opvang;
- buitenschoolse opvang
- familieondersteuning
- 'opweg naar onafhankelijkheid' (CALI)

Voor meer informatie over alle activiteiten kunt u kijken op onze website; www.carasalegres.org

Caras Alegres logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Caras Alegres opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 1.626,05

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Caras Alegres opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 27268614
RSIN Nummer: 813973673
GeefGratis Nummer: 5726

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Caras Alegres:

http://carasalegres.geef.nl