Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Amazon Fund

Amazon Fund

Stichting Amazon Fund ondersteunt sinds 2013 een natuur- en milieueducatie programma in het Amazonegebied. Basisschoolleerlingen leggen schooltuinen aan met lokale gewassen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan het regenwoud in om in de praktijk te leren over het regenwoud en om er veldwerk te doen. Het doel is het vergroten van begrip en kennis onder de lokale bevolking van het belang het regenwoud te beschermen. De scholen en de bevolking willen doorgaan met dit type onderwijs.
In 2016 startte Amazon Fund met een vervolgproject met als doel het vastleggen van de opgedane ervaringen in praktische handleidingen die scholen in het Amazonegebied kunnen ondersteunen bij het opzetten van vergelijkbare natuureducatieprogramma´s. Lespakketten worden ontwikkeld gebaseerd op zelfwerkzaamheid van leerlingen en betrokkenheid van ouders en de gemeenschap.

Waarom ondersteunen we dit project
Het Amazonegebied omvat het grootste regenwoud op aarde, met een unieke en biodiverse natuur. Grootschalige, ongecontroleerde ontbossing leidt tot onherstelbaar verlies van natuur en van inheemse leefgebieden, tot extreme armoede en tot versnelling van klimaatverandering. Gebrek aan begrip en kennis bij de lokale bevolking is een belangrijke oorzaak van die ontbossing.

Steun het behoud van het Amazonegebied
IBAN nr: NL05 TRIO 0197 6549 08.

Meer info over het project >>
Foto's van het project >>
Amazon Fund >>

Missie Amazon Fund

Visie:
Onze visie is dat de ecosystemen van het Amazonegebied hun unieke waardes en functies blijven behouden ten behoeve van het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Missie:
Onze missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied. Daarnaast willen wij de culturele identiteit van de lokale bevolking in stand houden, milieubewustwording stimuleren en meer steun verwerven.

Meer info: www.amazonfund.eu/visie.html

Activiteiten Amazon Fund

Milieu-educatieprojecten en bewustwordingscampagnes
Zie: http://www.amazonfund.eu/milieubewustwording_bolivia.html

Ondersteuning basisbehoeften als de aanleg van schoon drinkwater, sanitatie en de installatie van alternatieve energiesystemen in kleine plattelandsgemeenschappen
Zie: http://www.amazonfund.eu/drinkwater_quiquibey_bolivia.html

Duurzame agro-forestry (boslandbouw) projecten voor kleinschalige boeren en gemeentelijke bosbeheerprojecten
Zie: http://www.amazonfund.eu/agro-forestry.html

Organisatie Amazon Fund

Op 23 mei 2008 is de stichting opgericht in Thorn, Nederland:

Bestuur:
Voorzitter/Secretaris: Fred Opdam
Bestuurlid: Hans Smit
Penningmeester: Piet van Ipenburg

Adviesraad:
Elisabeth Rijpkema
Bert van Barneveld
Vasco van Roosmalen
John Smit
Jan Kaiser
Paul Torrence
Bas Smeets

Support team:
Rietje Verweij
Cokky Kleinhofmeijer
Alina Stiefel
Randa Verweij


IBAN nummer: NL05 TRIO 0197 6549 08
T.n.v. Stichting Amazon Fund, Roosteren
BIC code: TRIONL2U

KvK nummer: 14103019
BTW nummer: 8195.36.775.B.01

Stichting Amazon Fund heeft een ANBI status.
Uw donaties kunnen dus aftrekbaar bij de belasting.

Bestedingen Amazon Fund

Amazon Fund bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en werkt met lage overheadkosten. Donaties gaan bijna geheel naar de projecten in het Amazonegebied.

Amazon Fund logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Amazon Fund opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 105,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Amazon Fund opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 14103019
RSIN Nummer: 8195.36.775
GeefGratis Nummer: 3675

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Amazon Fund:

http://amazon-fund.geef.nl