Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Downsyndroom (Stichting)

Downsyndroom (Stichting)

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de SDS o. a. de volgende taken op zich genomen: het inventariseren van de kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom; het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan; het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek; het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf; het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De slogan van de SDS luidt: informatie, intervention, inclusie.

Missie Downsyndroom (Stichting)

Stel je voor je krijgt een kind. De eerste dag leef je samen op een roze wolk. Opeens merkt iemand op dat je kindje mogelijk Downsyndroom heeft. Heel snel wordt bloed geprikt. Zenuwslopende dagen volgen. En dan komt de uitslag. Je kindje heeft Downsyndroom.
Op dat moment komen er heel veel emoties boven. Ook emoties die je zelf helemaal niet snapt en helemaal niet wilt hebben. Je bent onzeker, want wat gaat de toekomst brengen? Wat kan ik verwachten van mijn kind?
Dan is het goed te weten dat de Stichting Downsyndroom bestaat. Daar kan iedere ouder terecht met al zijn vragen, emoties en onzekerheden.
De SDS helpt je te denken in de mogelijkheden van je kind in plaats van de beperkingen. We zijn er voor alle kinderen met Downsyndroom, hun ouders, hun familieleden en professionals, levenslang en levensbreed!
De SDS heeft een kantoor in Meppel,  werkt landelijk, heeft een hele kleine staf, en kan haar werk doen dankzij donateurs.

Activiteiten Downsyndroom (Stichting)

De SDS werkt hard aan het doorgeven van informatie over Downsyndroom aan ouders, verwanten en professionals. Belangrijk medium is het kwartaalmagazine Down+Up. Ook heeft de SDS zeer veel eigen uitgaven, die te koop zijn in onze webshop. De website is altijd up-to-date en geeft ook zeer veel informatie.
De SDS organiseert veel bijeenkomsten in het hele land waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, en waar ook jongeren en volwassenen met Downsyndroom elkaar kunnen ontmoeten.
Verder worden er themadagen en themaweekenden georganiseerd waar informatie gegeven wordt en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
De SDS spant zich in om zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en onderzoeksinstellingen te interesseren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Organisatie Downsyndroom (Stichting)

Het bestuur (onbezoldigd) is eindverantwoordelijk. Dagelijkse gang van zaken en aansturing kantoor is gedelegeerd aan directeur. Er werken 6 medewerkers bij de SDS. Daarnaast zijn er 80 vrijwillige ouders die zich inzetten voor lotgenotencontact.

Bestedingen Downsyndroom (Stichting)

SDS besteed aan financiele middelen aan lotgenotencontact, informatie verkrijgen en verstrekken.

Downsyndroom (Stichting) logo

Geregistreerd bij

CBF-Erkend Goed DoelANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Downsyndroom (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 87.079,73

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Downsyndroom (Stichting) opgehaald:

€ 66.980,86

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41024149
RSIN Nummer: 008593528
GeefGratis Nummer: 4473

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Downsyndroom (Stichting):

http://downsyndroom.geef.nl