Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Rising Stars (Stichting)

Rising Stars (Stichting)

Stichting Rising Stars is als kleinschalige organisatie in mei 2007 opgericht in Nuenen. Aanleiding was een duidelijke vraag naar ondersteuning door de oprichtster van het project 'Kings and Queens' ( wijlen ) mevrouw Margaret Adutwumwaa aan Jaap en Henny Matser. Zij waren op bezoek in een weeshuis in Offinso en zijn werkzaam in de gezondheidszorg/zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Mevr. Adutwumwaa startte in 2006 een kleinschalige opvang voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in het dorp Offinso, in Ghana- Ashanti.  Zij gaf dit project de naam: 'Kings and Queens', waarmee zij de kinderen bedoelde. De begeleiders en ondersteuners zijn dan de 'servants'!! Rising Stars zet zich in voor kinderen met een beperking in mn Ghana. Deze kinderen bevinden zich in arme ontwikkelingslanden, en in het bijzonder in traditionele culturen, in een uiterst kwetsbare positie. Vanuit Nederland kunnen we zeker een steentje bijdragen aan de verbetering van hun welzijn en de ontwikkeling van deze kinderen stimuleren. Rising Stars besteedt de opbrengsten van donaties en verkoop van Ghanese kunstnijverheid nu aan het financieren van de kleinschalige 24-uurs opvang van 10 kinderen. De wens van 'Kings and Queens' is om het project te laten doorgroeien naar een Zorgboerderij voor 15-20 kinderen met een beperking. 

Missie Rising Stars (Stichting)

Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana hebben recht op een binnen hun cultuur zo gewoon mogelijk leven

en op kansen om zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

Onze missie is om hen ook RISING STARS te laten worden.

Activiteiten Rising Stars (Stichting)

Stichting Rising Stars werkt aan het project als geheel en aan de onderdelen.

Jaarlijks wordt een langdurig werkbezoek gebracht aan het project en wordt bemiddeld dat andere mensen het project bezoeken of er als vrijwilliger/stagiaire gaan werken.

Het welzijn van de kinderen met een beperking is de maat voor alles.

Er is de afgelopen jaren al veel bereikt, maar zo'n kleinschalig project zonder Ghanese, financiële middelen is zeer kwetsbaar.

Wel komt er geleidelijk meer interesse vanuit de lokale bevolking, kerken en organisaties en wordt er regelmatig in natura gedoneerd ( eten, drinken, huishoudelijke artikelen ) en af en toe in geld (in  2011).

Huisvesting is via huur voorlopig veiliggesteld; er zijn 4 medewerkers, die voor een onkostenvergoeding werken, voorlopig.

Er is voedsel en water en geld voor de alledaagse benodigdheden. 

Er is veel aandacht voor speel- en leermateriaal voor de kinderen en voor deskundigheidsbevordering van de begeleiders.

 

Organisatie Rising Stars (Stichting)

Stichting Rising Stars is in 2007 opgericht als donorstichting voor de in 2006 in Ghana door, de inmiddels in december 2008 plotseling overleden, Margaret Adutwumwaa opgerichte NGO Kings and Queens in Offinso, Ghana-Ashanti.

Met doneren bedoelen we niet alleen financiën verwerven en investeren, maar ook:

educatie aanbieden aan kinderen én begeleiders

kinderen laten deelnemen aan de omringende samenleving

zorgen dat er voldoende huisvesting, inventaris, voeding, water, electra is voor kinderen en begeleiders

meewerken aan een project, waarmee op den duur zelstandigheid en onafhankelijkheid verworven kan worden: het ontwerpen en realiseren van een Zorgboerderij aan de rand van dezelfde wijk

Bestedingen Rising Stars (Stichting)

Jaarlijks wordt een groot deel van de vaste en variabele expolitatiekosten voor verblijf, zorg en begeleiding van 10 kinderen gefinancierd.

Dit is momenteel jaarlijks een bedrag van € 8.000,-

Als Rising Stars een saldo overhoudt , wordt dit toegevoegd aan de reservevoorziening Ontwikkeling Zorgboerderij Kings and Queens.

In het voorjaar van 2010 is uit deze voorziening € 8.000,- betaald voor de aankoop + legeskosten van 30.000 m2 landbouwgrond.

In de eerste helft van 2011 is ruim € 7.000,- geïnvesteerd in bouwvoorbereiding, aanschaf van een generator, boren van waterput en aansluiting op pomp.

Vervolgens is de de bouw van het huis voor 10 kinderen en 3 volwassen begeleiders volledig gefinancierd voor zo'n  € 80.000,-

In juni 2012 is het huis opgeleverd.

Rising Stars (Stichting) logo

Geregistreerd bij

CBF-Erkend Goed DoelANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Rising Stars (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 500,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Rising Stars (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 17206683
RSIN Nummer: 8180.08.441
GeefGratis Nummer: 3310

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Rising Stars (Stichting):

http://rising-stars.geef.nl