Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Yagana World for the Poor (Stichting)

Yagana World for the Poor (Stichting)

Stichting Yagana World heeft als doel:

A. het ondersteunen van de gezondheidszorg in Gambia waar als gevolg van gebrek aan medische hulpmiddelen, een mensonterende situatie bestaat.

B.de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Gambia verbeteren. Dit willen wij bereiken door het onderwijs ter plaatse te ondersteunen.
Hiertoe stellen wij gratis leermaterialen, schoolmeubilair, schrijfwaren, computers, speelgoed ter beschikking. Deze worden door ons persoonlijk ter plaatse afgeleverd.

C.In Gambia proberen wij mensen die op de een of andere manier eenmalig hulp nodig hebben te helpen of te ondersteunen als dat in onze mogelijkheden ligt.
Zoals het geven van rolstoelen aan gehandicapten, medicijnen en dokters rekening betalen voor armlastige zieken, het geven van zakken rijst kleding, speelgoed, schoenen, bedden aan arme families, een lekkend dak repareren, maar ook het aanleggen van groentetuinen, voetbaltenue`s en ballen voor voetbalteams, fietsen voor kinderen die ver van de school wonen,
eigenlijk alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, om voor een ander iets te betekenen.

Yagana World ondersteunt kleinschalige projecten. Deze kunnen incidenteel of kortlopend zijn, maar ook voor langere tijd worden opgezet.

Op dit moment heeft Yagana World projecten lopen op het gebied van gezondheidszorg, scholing, groentetuin projecten, en worden er 54 kinderen gesponsort, waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

Missie Yagana World for the Poor (Stichting)

Onze Missie:

Yagana World wil zoveel mogelijk kansarme kinderen uit het dorp Makumbaya en directe omgeving de kans bieden om naar school te gaan. Makumbaya ligt in het binnenland in een arme omgeving, er is geen elektriciteit in dit dorp en maar 1 klein locaal winkeltje, geen auto`s, en alleen water uit de put.
Wij zetten ons in om o.a dit dorp op allerlei manieren te steunen, dit kan op gebied zijn van:
onderwijs, gezondheidszorg, sport, groentetuin project maar ook individueel.
De stichting betaalt de benodigde school- en examengelden, de kosten van leermiddelen en school-uniformen en, waar nodig, van medicijnen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, en daar proberen wij iets aan te doen.
Momenteel worden er 54 kinderen gesponsord.

Dit project draagt bij aan Millenniumdoelen 2: alle kinderen naar school.

Vanaf 2010 t/m 2013 hebben wij uit handen van Burgemeester Wetering van de gemeente Haarlemmermeer het predicaat gekregen dat onze stichting Millenniumproof is.

Activiteiten Yagana World for the Poor (Stichting)

Activiteiten die wij ondernemen zijn:
• medische materialen inzamelen en afleveren op de plaats van bestemming

• kopen van diverse materialen zoals, medicijnen, school/studiematerialen

• geld inzamelen om diverse projecten te kunnen verwezenlijken

• een paar keer per jaar versturen van schoolmateriaal, medisch en diverse hulpgoederen.

. Verzorgen van sport en spel materiaal.

.Het sponsoren van kinderen waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

zie voor meer informatie: www.yaganaworld.com

Yagana World for the Poor (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Yagana World for the Poor (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 10,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Yagana World for the Poor (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34212341
RSIN Nummer: 8139.81.323
GeefGratis Nummer: 3118

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Yagana World for the Poor (Stichting):

http://yagana-world-for-the-poor.geef.nl