Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Peak Oil Nederland (Stichting)

Peak Oil Nederland (Stichting)

Missie Peak Oil Nederland (Stichting)

Peakoil Nederland heeft als missie het vergaren en verspreiden van kennis rond de schaarste aan olie, en het aansporen van beleidsmakers, consumenten en bedrijven tot het afbouwen van onze afhankelijkheid  van olie. We ontvangen daar voor op dit moment geen subsidies en zijn dus afhankelijk van u donaties en vrijwillige inzet.

Activiteiten Peak Oil Nederland (Stichting)

Feit is dat de conventionele (makkelijke, goedkope) olieproductie aan het dalen is. Onze inschatting is dat de algehele olieproductie snel zal volgen en olie de komende jaren duurder, vuiler en van lagere kwaliteit zal zijn. Deze toenemende schaarste heeft een grote impact op een olieverslaafde maatschappij. Wij doen naar onderzoek naar de grote vraag: hoeveel is er nog en welke gevolgen zal dit hebben voor economie en maatschappij. Met die kennis proberen we beleidsmakers, politici en bedrijven te overtuigen van de noodzaak voor een snelle transitie in chemie en transport. Een transitie weg van olie afhankelijkheid. Soms doen we ook onderzoek samen met, of voor andere non-profit organisaties.

Peakoil Nederland is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Een groep van 15 vrijwilligers is actief met onderzoek, voorlichting en lobbywerk. Daarnaast kunnen we beroep doen op een breed netwerk van experts, zowel binnen als buiten Nederland. Onder andere door ons lidmaatschap van the Association for the Study of Peakoil and Gas (ASPO) een internationaal netwerk van wetenschappers, researchers en peakoil voorlichters.

We geven voorlichting door het geven lezingen, het verspreiden van nieuws, analyses en data via onze website, workshops, congressen en een 10-delige peakoil expositie.

Maatschappelijke organisaties en journalisten kunnen ons altijd om advies vragen over zaken gerelateerd aan fossiele brandstoffen. 

Peakoil Nederland organiseerde projecten en onderzoek rond de impact van peakoil op het klimaat, een beleidsnota over het minder olie afhankelijk maken van Nederland, een Europees congres over peakoil en online advies tools voor consumenten en  het MKB.


 

Organisatie Peak Oil Nederland (Stichting)

Peakoil Nederland heeft als missie het vergaren en verspreiden van kennis rond de schaarste aan olie, en het aansporen van beleidsmakers, consumenten en bedrijven tot het afbouwen van onze afhankelijkheid  van olie. We ontvangen daar voor op dit moment geen subsidies en zijn dus afhankelijk van u donaties en vrijwillige inzet. Vier manieren waarop iedereen die missie kan ondersteunen.

1. Donaties
2. Mee te helpen aan onderzoek, voorlichting of lobby
3. Ons uit te nodigen voor een lezing bij uw vereniging of bedrijf.
4. Ons in te schakelen voor onderzoek rond fossiele brandstoffen.

Peak Oil Nederland (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Peak Oil Nederland (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 988,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Peak Oil Nederland (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34228212
RSIN Nummer: 8151.40.630
GeefGratis Nummer: 2361

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Peak Oil Nederland (Stichting):

http://peak-oil-nederland.geef.nl