Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over 1 voor 12 Suriname

1 voor 12 Suriname

Stichting 1 VOOR 12 is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie bestaat sedert 2005, maar werd in 2007 ingeschreven in het Stichtingsregister in Suriname. In het jaar 2015 heeft de stichting ook haar deuren in Nederland geopend.

Missie 1 voor 12 Suriname

Stichting 1 VOOR 12 draagt zorg voor duurzame verbetering van de leefomstandigheden van sociaal zwakkeren in Suriname, door het belichten van de omstandigheden en het betrekken van de samenleving en haar overige partners bij het zoeken naar lange termijn oplossingen.

Activiteiten 1 voor 12 Suriname

a. het organiseren van (hulp) projecten, evenementen en activiteitein;
b. het doen verbeteren can de onderwijsmogelijkheden, door onder andere het beschikbaar stellen van leermiddelen en sportartikelen;
c. het geven van voorlichting en informatie;
d. het (doen) verzorgen van publikaties door alle audio-visuele middelen;
e. het onderhouden van contacten met soortgelijke en verwante organisaties en overheidsinstellingen;
f. het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling;
g. alle overige wettige middelen welte tot het gestelde doel kunnen leiden;

Organisatie 1 voor 12 Suriname

De algehele leiding is in handen van het stichtingsbestuur waarbij de directeur verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Stichting 1 VOOR 12 streeft naar voortreffelijke uitvoering van haar dienstverlening zowel intern als extern.

Bestedingen 1 voor 12 Suriname

Dagelijks worden wij geconfronteerd met tientallen gevallen van sociaal-maatschappelijke misstanden en worden er verscheidene verzoeken om hulp gedaan aan ons adres. De gevallen welke zich voordoen verschillen van medische toestanden, financiële problemen, grondgeschillen, oplichting tot afgebrande woningen. Onze cliënten bestaan uit individuen (mannen, vrouwen en kinderen), gezinnen, families en verschillende typen organisaties (overheid, culturele etc.) binnen Suriname. Wij bedienen eenieder ongeacht leeftijd, ras, geloofsovertuiging of maatschappelijke positie. Er wordt voornamelijk binnen groot Paramaribo geopereerd maar feitelijk kent de geografische bediening binnen Suriname geen grenzen. Per dag komen er circa 50 verzoeken binnen waarvan slechts 3-5 verzoeken behandeld kunnen worden. Het is dus duidelijk dat de vraag naar hulp veel groter is dan het aanbod.

1 voor 12 Suriname logoKom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van 1 voor 12 Suriname opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 1.630,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van 1 voor 12 Suriname opgehaald:

€ 50,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 64214109
RSIN Nummer: 855568926
GeefGratis Nummer: 8263

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor 1 voor 12 Suriname:

http://1voor12suriname.geef.nl