Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We helpen, geven trainingen en steunen initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan.

Wij sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen ze aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Zelfvertrouwen laten groeien en mensen zelf verantwoordelijkheid geven: het werkt, en het is typisch Tear. 

Wij zien recht doen als een opdracht van God en dus helpen we waar we kunnen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof. Wij bieden hulp via een netwerk van lokale organisaties en kerken. Zij kennen de cultuur, staan dicht bij de mensen en zijn dus bij uitstek geschikt om voor duurzame verandering te zorgen.

Tegelijkertijd moedigen we mensen aan om hier het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, slaafvrije chocolade of het delen van je geld maakt de wereld weer iets mooier

Tear logo

Geregistreerd bij

CBF-Erkend Goed DoelANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Tear opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 83.958,60

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Tear opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41177385
RSIN Nummer: 0042.86.856
GeefGratis Nummer: 111

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Tear:

http://tear.geef.nl