Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over 1 Dollar 4 Music (Stichting)

1 Dollar 4 Music (Stichting)

Door te creëren, ontwikkelen jongeren eigenwaarde. Eigenwaarde helpt hen om zelfbewuster te zijn. Over hun eigen toekomst, hun leefomgeving en de wereld van morgen die zij willen helpen opbouwen. 1 Dollar 4 Music richt zich op kansarme talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden. Met muziek als middel, worden jongeren gestimuleerd om zelfbewust te zijn, hun identiteit te ontplooien en hun eigen toekomstperspectief te verbeteren. Sinds november 2006 is 1 Dollar 4 Music actief in Indonesië. Lokale musici worden getraind om projecten te organiseren en jongeren te coachen in het neerzetten van zichzelf met hun eigen werk. Traditioneel of modern, het tonen van eigen creativiteit staat centraal in al onze activiteiten. http://www.onedollarformusic.com

Missie 1 Dollar 4 Music (Stichting)

Investeren in duurzame creativiteit is onze missie.

Ontwikkeling van creativiteit is niet alleen van belang voor kunstenaars. Het is een onmisbare basis voor allerlei vooruitgang. Innovaties, technologie, nieuwe media, nieuwe maatschappelijke inzichten, communicatie, onderwijs, verzorging, infrastructuur, moderne politiek, wetenschap... De ontwikkelingen in een samenleving worden altijd aangevoerd door individuen en groepen die voorop durven te lopen met nieuwe ideeën.


Indonesië bijvoorbeeld, heeft een grote rijkdom aan creatief talent. Door een tekort aan inzichten over het belang ervan en het gebrek aan faciliteiten en begeleiding, kan het enorme potentiëel aan creativiteit zich maar nauwelijks ontplooien.

In de muziek sector is dit verschijnsel heel duidelijk. Iedereen die wel eens door Indonesië heeft gereisd weet dat er veel muzikale talenten rondwandelen. Dan zou je verwachten dat er ook een serieuze branche van nationaal en internationaal bekende professionals is. Toch is dat niet zo...

Creatieve ontwikkelingen dienen daarom 'duurzaam' ondersteund te worden, om te beginnen bij de jeugd. Op scholen, in verenigingen en op de hoeken van de straten zoekt 1 Dollar 4 Music naar jong 'verborgen talent'.

Wij organiseren duurzame projecten, stimuleren zelfbewustzijn, ontplooiing van identiteit en adviseren over de toekomstkansen van een nieuwe generatie creatieve professionals.

"Stel je voor... je hebt talent... maar niemand die het weet..."

>> Lees meer...

Activiteiten 1 Dollar 4 Music (Stichting)

Nederland

Beleid
Fondsenwerving
Procesmanagement


Indonesië

Training voor trainers : intensieve trainingen voor muziek coaches en trainers
Projecten waarin jongeren worden uitgedaagd hun creatieve grenzen en expressie te verkennen
Workshops, clinics en performances voor en door jongeren

Consultancy voor musici en artiesten : toekomst planning, copyrights, contracten, royalties, promotie, networking en communicatie

Seminars over culturele, sociale, muzikale en creatieve onderwerpen
Events en festivals, waarin allerlei creatieve disciplines samenkomen
Productie van CD's en DVD's

>> Lees meer...

Organisatie 1 Dollar 4 Music (Stichting)

1 Dollar 4 Music is een Nederlandse organisatie, met een partner in Indonesië onder de naam OneDollarForMusic Indonesia. In beide landen is er een voltallig bestuur, een geregistreerde, notariëel vastgelegde status en er zijn wederzijdse afspraken over de te volgen filosofie.

De Nederlandse stichting legt zich toe op fondsenwerving en de formele structuur voor een internationaal opererende "paraplu organisatie". De Indonesische afdeling is vooral uitvoerend, ontwikkelt zelfstandig projecten en werft fondsen op lokaal niveau.

>> Lees meer...

Bestedingen 1 Dollar 4 Music (Stichting)

2007

Ontvangen subsidies/donaties: 3.770

Projecten Indonesie: - 2.700

Overige kosten: - 787

Resultaat: 283

2008

Ontvangen subsidies/donaties: 20.986

Kosten projecten Indonesie: - 20.000


Overige kosten: - 547


Resultaat: 439

2009

Ontvangen subsidies/donaties: 19.778


Kosten projecten Indonesie: 18.000


Overige kosten: - 46

Resultaat: 1.732

1 Dollar 4 Music (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van 1 Dollar 4 Music (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 562,64

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van 1 Dollar 4 Music (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 24409213
RSIN Nummer: 8175.52.807
GeefGratis Nummer: 3220

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor 1 Dollar 4 Music (Stichting):

http://1-dollar-4-music.geef.nl